Brugerbetingelser

WP Heavens hjemmeside indeholder information om WP Heavens arbejde. Alt materialet er udelukkende tænkt som information og vejledning. Vi tilstræber, at oplysningerne på hjemmesiden er så dækkende og informative som muligt, men WP Heaven forbeholder sig retten til når som helst at ændre indholdet.

Generelle brugerbetingelser

Adgang til og brug af nærværende hjemmeside skal ske i henhold til nedenstående betingelser.

Brug ikke hjemmesiden, medmindre du accepterer disse betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet og administreres af WP Heaven. Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre dele af eller hele hjemmesiden, vores brugsbetingelser, vores privatlivspolitik, vores sikkerhedspolitik, vores forretningsbetingelser, vores GDPR, vores databehandleraftale, vores cookiepolitik samt vores underdatabehandlere.

Vi anbefaler derfor, at du altid gennemlæser betingelserne og noterer dig eventuelle ændringer eller tilføjelser, når du besøger hjemmesiden.

Betingelser for brug af hjemmesidens indhold

Alle oplysninger, dokumenter og illustrationer, der offentliggøres på nærværende hjemmeside, tilhører WP Heaven. Det er tilladt at bruge hjemmesidens indhold under forudsætning af, at alle kopier forsynes med angivelse af copyright, at oplysningerne udelukkende anvendes til personlig brug, at oplysningerne ikke anvendes til kommercielle formål, at oplysningerne ikke ændres på nogen måde, og at illustrationerne udelukkende anvendes sammen med den tilhørende tekst.

Rettigheder, herunder varemærker og ophavsret

Alle varemærker på nærværende hjemmeside tilhører WP Heaven, medmindre andet er anført, eller at det på anden måde tydeligt fremgår, at en rettighed eller et varemærke tilhører tredjepart. Enhver uautoriseret brug af disse varemærker eller andet materiale er udtrykkeligt forbudt og er en krænkelse af ophavsretten, varemærkeloven eller andre immaterielle rettigheder.

Begrænset ansvar

WP Heaven har udarbejdet nærværende hjemmesides detaljerede informationer efter bedste evne og med største omhu på grundlag af interne og eksterne kilder. Vi bestræber os på at udvide og opdatere informationerne løbende. Formålet med informationerne på hjemmesiden er udelukkende at præsentere WP Heaven, vores produkter og tjenester. Vi giver dog ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at informationerne er fuldstændige eller korrekte.

Vi gør især opmærksom på, at visse informationer kan være forældede. Det er dit ansvar at kontrollere om de råd, vi giver på hjemmesiden, er aktuelle – dette er især vigtigt med hensyn til sikkerhedsdokumenter og tekniske specifikationer – samt sikre dig, at vores produkter er hensigtsmæssige til specifikke processer og formål. Brugere af denne hjemmeside accepterer, at de bruger hjemmesiden og dens indhold for egen risiko.

Hverken WP Heaven eller nogen tredjepart, som er involveret i udarbejdelsen, produktionen eller administrationen af nærværende hjemmeside, kan holdes ansvarlig for skader, der forårsages af adgang eller manglende adgang til hjemmesiden, brug eller forhindret brug af hjemmesiden samt skader, der opstår som følge af brug af informationer på denne hjemmeside.

Eksterne hjemmesider

Nærværende hjemmeside indeholder link til andre hjemmesider. Dette betyder ikke, at WP Heaven har godkendt indholdet på disse sider. WP Heaven påtager sig heller ikke noget ansvar for indholdet på førnævnte hjemmesider, eller om dette indhold er tilgængeligt samt for skader, der opstår som følge af nogen som helst form for brug af dette indhold. Anvendelsen af disse hjemmesider er på brugerens eget ansvar.

Oplysninger givet af dig selv

Brugeren af nærværende hjemmeside har selv det fulde ansvar for de oplysninger, han eller hun opgiver til WP Heaven, samt for at disse oplysninger ikke krænker tredjeparts rettigheder. Brugeren giver WP Heaven sit samtykke til at opbevare og anvende indsamlede oplysninger til statistiske analyseformål eller til et andet forretningsspecifikt formål i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder Persondataloven og de markedsføringsretlige regler.

Salg af produkter fra WP Heaven

Vores produkter sælges i henhold til den enhver tid gældende udgave af vores forretningsbetingelser.


Siden er opdateret 11. juni 2023

Brugerbetingelser

WP Heavens hjemmeside indeholder information om WP Heavens arbejde. Alt materialet er udelukkende tænkt som information og vejledning. Vi tilstræber, at oplysningerne på hjemmesiden er så dækkende og informative som muligt, men WP Heaven forbeholder sig retten til når som helst at ændre indholdet.

Generelle brugerbetingelser

Adgang til og brug af nærværende hjemmeside skal ske i henhold til nedenstående betingelser.

Brug ikke hjemmesiden, medmindre du accepterer disse betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet og administreres af WP Heaven. Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre dele af eller hele hjemmesiden, vores brugsbetingelser, vores privatlivspolitik, vores sikkerhedspolitik, vores forretningsbetingelser, vores GDPR, vores databehandleraftale, vores cookiepolitik samt vores underdatabehandlere.

Vi anbefaler derfor, at du altid gennemlæser betingelserne og noterer dig eventuelle ændringer eller tilføjelser, når du besøger hjemmesiden.

Betingelser for brug af hjemmesidens indhold

Alle oplysninger, dokumenter og illustrationer, der offentliggøres på nærværende hjemmeside, tilhører WP Heaven. Det er tilladt at bruge hjemmesidens indhold under forudsætning af, at alle kopier forsynes med angivelse af copyright, at oplysningerne udelukkende anvendes til personlig brug, at oplysningerne ikke anvendes til kommercielle formål, at oplysningerne ikke ændres på nogen måde, og at illustrationerne udelukkende anvendes sammen med den tilhørende tekst.

Rettigheder, herunder varemærker og ophavsret

Alle varemærker på nærværende hjemmeside tilhører WP Heaven, medmindre andet er anført, eller at det på anden måde tydeligt fremgår, at en rettighed eller et varemærke tilhører tredjepart. Enhver uautoriseret brug af disse varemærker eller andet materiale er udtrykkeligt forbudt og er en krænkelse af ophavsretten, varemærkeloven eller andre immaterielle rettigheder.

Begrænset ansvar

WP Heaven har udarbejdet nærværende hjemmesides detaljerede informationer efter bedste evne og med største omhu på grundlag af interne og eksterne kilder. Vi bestræber os på at udvide og opdatere informationerne løbende. Formålet med informationerne på hjemmesiden er udelukkende at præsentere WP Heaven, vores produkter og tjenester. Vi giver dog ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at informationerne er fuldstændige eller korrekte.

Vi gør især opmærksom på, at visse informationer kan være forældede. Det er dit ansvar at kontrollere om de råd, vi giver på hjemmesiden, er aktuelle – dette er især vigtigt med hensyn til sikkerhedsdokumenter og tekniske specifikationer – samt sikre dig, at vores produkter er hensigtsmæssige til specifikke processer og formål. Brugere af denne hjemmeside accepterer, at de bruger hjemmesiden og dens indhold for egen risiko.

Hverken WP Heaven eller nogen tredjepart, som er involveret i udarbejdelsen, produktionen eller administrationen af nærværende hjemmeside, kan holdes ansvarlig for skader, der forårsages af adgang eller manglende adgang til hjemmesiden, brug eller forhindret brug af hjemmesiden samt skader, der opstår som følge af brug af informationer på denne hjemmeside.

Eksterne hjemmesider

Nærværende hjemmeside indeholder link til andre hjemmesider. Dette betyder ikke, at WP Heaven har godkendt indholdet på disse sider. WP Heaven påtager sig heller ikke noget ansvar for indholdet på førnævnte hjemmesider, eller om dette indhold er tilgængeligt samt for skader, der opstår som følge af nogen som helst form for brug af dette indhold. Anvendelsen af disse hjemmesider er på brugerens eget ansvar.

Oplysninger givet af dig selv

Brugeren af nærværende hjemmeside har selv det fulde ansvar for de oplysninger, han eller hun opgiver til WP Heaven, samt for at disse oplysninger ikke krænker tredjeparts rettigheder. Brugeren giver WP Heaven sit samtykke til at opbevare og anvende indsamlede oplysninger til statistiske analyseformål eller til et andet forretningsspecifikt formål i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder Persondataloven og de markedsføringsretlige regler.

Salg af produkter fra WP Heaven

Vores produkter sælges i henhold til den enhver tid gældende udgave af vores forretningsbetingelser.


Siden er opdateret 11. juni 2023