Service Level Agreement (SLA)

1.0 Forudsætninger:

1.1
Dette dokument beskriver garantier for ydelser og produkter leveret af WP Heaven.

2.0 Leverance:

2.1
WP Heaven har driftsansvar for servere konfigureret og idriftsat af WP Heaven. WP Heaven har desuden driftansvar for Kundens WordPress Installation (Website), og det er ligeledes WP Heaven ansvar, at denne lever op til de i købsaftalen aftalte vilkår.

2.2
Det er WP Heaven ansvar, at løsninger bliver leveret til det aftalte tidspunkt. Kunden er forpligtet til at hjælpe WP Heaven med adgang til information og systemer, som er nødvendige for at levere det aftalte.

WP Heaven ansvar for at overholde leveringsdato bortfalder, såfremt Kunden ikke fremsender dette. Herudover kan leverancer være forsinket grundet force majeure eller andre forhold, som WP Heaven ikke kan gøres ansvarlig for.

3.0 Oppetid:

3.1
Oppetiden er jf. BFIH’s definition det procentuelle forhold mellem realiseret nedetid i forhold til teoretisk maksimal oppetid. Teoretisk maksimal oppetid svarer til alle døgnets timer, alle ugens dage, fraregnet tid til servicevinduer.

3.2
WP Heaven garanterer 99,5 % oppetid. Se endvidere pkt. 11.2 Kompensation.

4.0 Nedetid:

4.1
Nedetiden defineres som de perioder, hvor Kundens website ikke er tilgængelig. Nedetiden beregnes fra tidspunktet hvor WP Heaven registrerer fejlmelding fra overvågningssystemet, eller ved henvendelse fra Kunden, og til tidspunktet hvor fejlen er rettet. Nedetid måles automatisk både internt, og eksternt af 3. parts overvågningssystem.

4.2
Nedetid omfatter ikke adviserede servicevinduer.

5.0 Overvågning:

5.1
WP Heaven overvåger alle kundeløsninger og reagerer proaktivt på fejl og nedbrud.
• Servere opsat og konfigureret af WP Heaven
• Serversoftware
• Kundes WordPress Installation (Website)

6.0 Drift:

6.1
• Drift af serversoftware.
• Drift af firewall.
• Drift af WordPress Installation (Website)

7.0 Sikring af data:

7.1
Kundens data deles ikke med andre kunder. Se også vores Sikkerhedspolitik og Databehandleraftale.

8.0 Backup:

8.1
Der bliver taget backup af websitet dagligt, som bliver gemt på to uafhængige, og fysisk adskilte, servere.

8.2
Det vil til enhver tid være muligt for Kunden at få adgang til egen backup.

9.0 Softwarelicenser:

9.1
Alle softwarelicenser (WordPress Plugins & Temaer) administreret af Kunden, betales af Kunden og ejes af Kunden. Det er Kundens ansvar at forny og opsige egne licenser.

10.0 Service:

10.1
WP Heaven kan udføre adviserede servicevinduer. Servicevinduer varsles senest 48 timer inden udførelse og lægges så vidt muligt i tidsrummet søndag-mandag kl. 00.00 – 04.00.

11.0 Kompensation:

11.1
I tilfælde af, at WP Heaven ikke overholder garantierne i indeværende SLA, gives økonomisk kompensation.

11.2
Hvis oppetiden for Kundens website således er lavere end det ovenfor beskrevne, vil Kunden få afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den registrerede nedetid skyldes forhold, der er omfattet af WP Heaven’s Service Level Agreement.

11.3
Kompensationen beregnes ud fra en forholdsmæssig andel af Kundens månedsmæssige pris. Beregningen foretages ud fra følgende elementer:

MP: Månedsvis Pris
GT: Garanteret Tilgængelighed
FT: Faktisk Tilgængelighed

Kompensation = (GT – FT) * (MP/100) = Kompensation.

Ved en MP på dkk 1.600, en GT på 99,5% og FT er lig med 90% vil kompensationen beregnes således:
(99,5 – 90) * (1.600/100) = dkk 152,-


Siden er opdateret 18. juni 2023

Service Level Agreement (SLA)

1.0 Forudsætninger:

1.1
Dette dokument beskriver garantier for ydelser og produkter leveret af WP Heaven.

2.0 Leverance:

2.1
WP Heaven har driftsansvar for servere konfigureret og idriftsat af WP Heaven. WP Heaven har desuden driftansvar for Kundens WordPress Installation (Website), og det er ligeledes WP Heaven ansvar, at denne lever op til de i købsaftalen aftalte vilkår.

2.2
Det er WP Heaven ansvar, at løsninger bliver leveret til det aftalte tidspunkt. Kunden er forpligtet til at hjælpe WP Heaven med adgang til information og systemer, som er nødvendige for at levere det aftalte.

WP Heaven ansvar for at overholde leveringsdato bortfalder, såfremt Kunden ikke fremsender dette. Herudover kan leverancer være forsinket grundet force majeure eller andre forhold, som WP Heaven ikke kan gøres ansvarlig for.

3.0 Oppetid:

3.1
Oppetiden er jf. BFIH’s definition det procentuelle forhold mellem realiseret nedetid i forhold til teoretisk maksimal oppetid. Teoretisk maksimal oppetid svarer til alle døgnets timer, alle ugens dage, fraregnet tid til servicevinduer.

3.2
WP Heaven garanterer 99,5 % oppetid. Se endvidere pkt. 11.2 Kompensation.

4.0 Nedetid:

4.1
Nedetiden defineres som de perioder, hvor Kundens website ikke er tilgængelig. Nedetiden beregnes fra tidspunktet hvor WP Heaven registrerer fejlmelding fra overvågningssystemet, eller ved henvendelse fra Kunden, og til tidspunktet hvor fejlen er rettet. Nedetid måles automatisk både internt, og eksternt af 3. parts overvågningssystem.

4.2
Nedetid omfatter ikke adviserede servicevinduer.

5.0 Overvågning:

5.1
WP Heaven overvåger alle kundeløsninger og reagerer proaktivt på fejl og nedbrud.
• Servere opsat og konfigureret af WP Heaven
• Serversoftware
• Kundes WordPress Installation (Website)

6.0 Drift:

6.1
• Drift af serversoftware.
• Drift af firewall.
• Drift af WordPress Installation (Website)

7.0 Sikring af data:

7.1
Kundens data deles ikke med andre kunder. Se også vores Sikkerhedspolitik og Databehandleraftale.

8.0 Backup:

8.1
Der bliver taget backup af websitet dagligt, som bliver gemt på to uafhængige, og fysisk adskilte, servere.

8.2
Det vil til enhver tid være muligt for Kunden at få adgang til egen backup.

9.0 Softwarelicenser:

9.1
Alle softwarelicenser (WordPress Plugins & Temaer) administreret af Kunden, betales af Kunden og ejes af Kunden. Det er Kundens ansvar at forny og opsige egne licenser.

10.0 Service:

10.1
WP Heaven kan udføre adviserede servicevinduer. Servicevinduer varsles senest 48 timer inden udførelse og lægges så vidt muligt i tidsrummet søndag-mandag kl. 00.00 – 04.00.

11.0 Kompensation:

11.1
I tilfælde af, at WP Heaven ikke overholder garantierne i indeværende SLA, gives økonomisk kompensation.

11.2
Hvis oppetiden for Kundens website således er lavere end det ovenfor beskrevne, vil Kunden få afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den registrerede nedetid skyldes forhold, der er omfattet af WP Heaven’s Service Level Agreement.

11.3
Kompensationen beregnes ud fra en forholdsmæssig andel af Kundens månedsmæssige pris. Beregningen foretages ud fra følgende elementer:

MP: Månedsvis Pris
GT: Garanteret Tilgængelighed
FT: Faktisk Tilgængelighed

Kompensation = (GT – FT) * (MP/100) = Kompensation.

Ved en MP på dkk 1.600, en GT på 99,5% og FT er lig med 90% vil kompensationen beregnes således:
(99,5 – 90) * (1.600/100) = dkk 152,-


Siden er opdateret 18. juni 2023